Cambo-les-Bains / Kanbo/La commune / Herria

La commune / Herria
Population
: 6 731 habitants
Superficie : 2 248 hectares

Situation :
Altitude 70m - 43°22’N – 1°24’W
Pays Basque Intérieur – Province du Labourd
A 18km au Sud - Est de BAYONNE
Au carrefour des Routes Départementales D.10, D.918, D932Biztanleak
: 6 731
Hedadura : 2248 hektarea

Kokapena :
Goratasuna 70m - 43°22’N – 1°24’W
Euskal Herriko barnekaldea – Lapurdi probintzia - Baionako hego-eki aldean 18 kmetan. D.10, D.918, D932 bidegurutzean.