GEHZk herriko prebentzio eta garapen sozialerako ekintza orokorra bultzatzen du. Herriko kontseiluak hartutako gizarte orientabideak plantan ematen eta sustatzen ditu. Erakunde publiko eta pribatuekin (Familien Laguntza Kutxa, Laborantzako Gizarte Mutualitatea, elkarteak eta abar) harreman estuan jarduten du.
Administrazio Kontseilu batek administratzen du. Administrazio Kontseilua zuzenbideko lehendakaria den auzapezak, herriko kontseiluak bere baitan hautatutako zortzi kidek eta herriko kontseilukoak ez diren eta auzapezak izendatutako beste zortzi kidek osatzen dute. Azken kide horiek prebentzio, animazio edo garapen sozialeko ekintzetan parte hartzen dute elkarte munduan edo besteren batean.

Ordutegia

Accueil téléphonique :

  • Tous les jours de 9h à 12h30
  • Répondeur l’après-midi

Accueil physique :

  • Sans rendez-vous le matin
  • Avec rendez-vous l’après-midi