Cambo-les-Bains / Kanbo/Economie / Ekonomia

Economie / Ekonomia

Station climatique classée depuis 1925.
1000 emplois directs liés à la santé, avec 1 établissement thermal et 17 établissements de soins spécialisés (rééducation fonctionnelle , cardiologie, pneumologie, soins post-opératoires, maisons de retraite etc…)

2éme Station Thermale d’Aquitaine, avec 12.000 curistes/an, 4è station du groupe « Chaîne Thermale du Soleil » Un pôle touristique attractif , avec plus de 300 locations meublées , 8 hôtels, 11 restaurants, 3 maisons d’hôtes, 1 village de vacances, 3 campings et habitat léger de loisirs, soit plus de 2300 lits en hébergement marchand .


Office de Tourisme classé 3 étoiles. Un monument historique : la Villa ARNAGA, demeure d’Edmond Rostand qui accueille plus de 60.000 visiteurs/an

Equipements culturels : médiathèque, cinéma, école de musique et de danse , centre d'animation, etc...

Une offre commerçante diversifiée, avec 96 commerces et un marché à la brocante et aux produits fermiers hebdomadaires.


94 artisans et deux entreprises importantes
 du Bâtiment et travaux publics. Cambo les Bains adhère à la Zone d’entreprises Intercommunale ERROBI

1500 élèves scolarisés sur 6 établissements, dont 2 en langue basque.

54 associations culturelles et sportives : 1500 licenciés sportifs, et un plateau sportif de qualité : piscine , salle multisports, football, rugby, pelote, handball, arts martiaux, pétanque, tennis etc…


1925etik estazio klimatiko sailkatua.
1000 enplegu zuzenean osagarriari lotuak, termetako bainuetxea eta 17 erietxe berezituekin (berreziketa, kardiologia, pneumologia, ebakuntza ondoko artak, xaharetxe etb...)

Akitaniako bigarren estazio termala, urtero 12.000 jende etortzen dira termetara, « Chaîne Thermale du Soleil » enpresaren laugarren estazioa. Turistiko gune erakargarria, 300 apartamendu udan alokatzeko, 8 hotel, 11 jatetxe, 3 ostatu-etxe, opor herri bat, 3 kanpaleku eta aisialdi aterpe, orotara 2300 ohe etortzen direneri alokatzeko.


Turismo Bulegohiru izarrekin sailkatua. Monumentu historiko bat : ARNAGA etxea, Edmond Rostand-en egoitza, urtero 60.000 bisitari errezebitzen dituena.

Kultur ekipamenduak : mediateka, zinema, dantza eta musika eskola, animazio zentroa, etb...

Merkataritza eskaintza zabala,  96 saltegi eta zaharkin eta baserritar ekoizpen merkatu bat astero.


94 ofiziale eta bi enpresa nagusi
eraikuntza eta obra publiko arloetan. Kanboko herria ERROBI herrien arteko enpresa gunearen barne da.

1500 ikasle6 eskoletan, 2 euskaraz.

54 elkarte kultur eta kirol arloetan : 1500 kide kirol elkarteetan, eta kalitatezko kirol gune bat : igerileku, kiroldegi, zango baloi, errugbi, pilota, esku baloi, arte martzialak, petanka, tenis etb…